Özel Sağlık Sorunları ve Gebelik

Özel Sağlık Sorunları ve Gebelik

Sağlıklı bir hamilelik süreci ve doğum için ek obstetrik bakım ve takip gerekebilir.

Sizden Gelenler

Jineart Connect

Jineart Connect, anne ve anne adaylarının kadın sağlık deneyimini güçlendirmek ve süreci kolayca yönetebilmelerini sağlamak amacıyla doktor-hasta iletişim platformu olarak geliştirildi. Online görüşmenizi hemen başlatmak ister misiniz?

ÖZEL SAĞLIK SORUNLARI VE GEBELİK

Bilinen özel sağlık sorunu olan hamile veya hamile kalmayı planlayan kadınlarda, sağlıklı bir hamilelik süreci ve doğum için ek obstetrik bakım ve takip gerekebilir. Multidisipliner Perinatoloji kliniğimiz, hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet, inflamatuar bağırsak hastalığı veya diğer gastrointestinal hastalıklar, hematoloji (kan) hastalıkları, multipl skleroz ve epilepsi gibi nörolojik durumlar, kanser, astımın da dahil olduğu akciğer hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar ve lupus ve diğer romatolojik bozukluklar gibi bir veya daha fazla tıbbi sorunu olan kadınlar için özel yüksek riskli gebelik bakımı sunar.

Özel Yüksek Riskli Gebelik kliniğimizde Perinatoloji Uzmanı, yüksek riskli hamilelere gebe kalmadan önce, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde de devam eden, kişiselleştirilmiş bakım planları sağlamak için dünyaca ünlü klinikler ve ekiplerle iş birliği yapmaktadır.
 

Sağlık Problemleri Özelinde Doğurganlığın Korunması

Kardiyovasküler hastalıklar hamilelik sırasında ciddi sorunlar yaratabilir. Artan kan hacmi ve kalp atım hızı gibi hamilelik sırasında ortaya çıkan diğer değişiklikler birlikte kalbe ek yük getirebilir, bu da önceden mevcut durumu zorlaştırıp yeni kardiyovasküler komplikasyonları ortaya çıkarabilir.

Önceden Mevcut Hastalıklar

Önceden var olan kardiyovasküler durumlar şunları içerebilir:

•    Doğumsal kalp hastalığı
•    Kalp ritim bozukluğu (aritmi)
•    Hipertansiyon (yüksek tansiyon)
•    Yapısal kalp hastalığı
•    Koroner arter hastalığı
•    Vasküler (damar) hastalığı

Kardiyovasküler Hastalık ve Gebelikte Optimal Bakım

Kardiyovasküler hastalığı olan ve gebelik planlayan kadınlar ile hamilelik sırasında kardiyovasküler sorunlar gelişen kadınlar özel bakım gerektirir. Bu durumlarda, Perinatolog (yüksek riskli gebelik uzmanı), kardiyolog, girişimsel kardiyolog ve kalp cerrahının da olduğu birçok disiplinden uzman bir ekibin hem annenin hem de bebeğin bakımıyla yakından ilgilenmesi önemlidir.

Hamilelik sırasında ve sonrasında ortaya çıkan kardiyovasküler durumlar

Hamilelik sırasında ortaya çıkabilecek kardiyovasküler durumlar şunları içerebilir:

•    Anormal kalp ritimleri
•    Yüksek tansiyon
•    Kalp yetmezliği
•    Damar hastalığı

Gebelik öncesi Planlama

Kardiyovasküler rahatsızlığı olan kadınlarda hamileliğin arttıracağı riskleri ve hamilelik döneminde sağlık durumundaki olası bozulmanın güvenli bir şekilde nasıl yönetileceğini planlamak için multidisipliner çalışma mümkünse hamile kalmadan önce başlatılmalıdır. Hamilelik sırasında meydana gelen değişikliklere hazırlanmak için hamilelik öncesi kondisyonu arttırma ve ilaçlarda düzenlemeler yapılabilir.

Doğum öncesi bakım

Anne adayının sağlık sorunlarını çözmek için ayrıntılı bir doğum öncesi bakım planı geliştirilmelidir. Gebelik sırasında uygulamanın güvenli olduğu ileri kardiyovasküler görüntüleme tekniklerinin de dahil olduğu kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. İdeal olarak, ilaç ayarlamaları ve planlaması hamilelikten önce veya erken haftalarda başlatılır.
 

Gebeliklerin yaklaşık yüzde beş ila sekizi, hipertansiyon (yüksek tansiyon) ile karakterize bir durum olan ve sıklıkla annenin böbrek, karaciğer ve kan pıhtılaşma sistemlerinde değişikliklere neden olan preeklampsiden etkilenir. Preeklampsi hamilelik sırasında hem anne hem de bebek için sağlık riskleri oluşturur. Doğumdan sonra, söz konusu riskler azalmakla birlikte mevcut kalır.

Önceki preeklampsi öyküsü, çoğul gebelik (ikiz veya üçüz), kronik yüksek tansiyon, diyabet, böbrek hastalığı veya organ nakli öyküsü, obezite, 40 yaş üstü veya 18 yaş altı gebelik, PKOS (polikistik over sendromu), lupus, multipl skleroz veya romatoid artrit gibi romatizmal veya otoimmün hastalıklar , IVF (tüp bebek gebeliği), ve orak hücre hastalığı preeklampsi için risk faktörleri arasındadır. Hamilelik sırasında veya sonrasında preeklampsi gelişen kadınlarda, yaşam boyu hipertansiyon, inme ve kalp krizinin de dahil olduğu sağlık sorunları riski  artmıştır.

Jineart Kadın Sağlığında (JKS), hamilelik sırasında veya doğum sonrası dönemde preeklampsi gelişen kadınlar için son derece uzmanlaşmış bakım sağlıyoruz. Perinatoloji (yüksek riskli gebelik) uzmanları, dahiliye hekimleri ve beslenme uzmanlarının da dahil olduğu çok disiplinli uzman ekibimiz, bu hastaların sağlığını optimize etmeye ve birinci basamak sağlık hizmet sağlayıcılarının takibine geçişi kolaylaştırmaya kendini adamıştır.

Kardiyometabolik Koşullar için Doğum Sonrası Takip

Hamilelikleri sırasında veya doğum sonrası dönemde preeklampsi gelişen kadınların doğumdan sonraki hafta ve aylarda yoğun tıbbi takipten yararlandığı görülmüştür. Tansiyon ve kilo kontrolü, ayrıca diyet ve egzersiz gibi sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının kazandırılması, kardiyovasküler hastalık geliştirme riskini azaltmak için önemlidir. Doğum sonrası dönemde yakın sağlık yönetimi ve önemli yaşam tarzı değişiklikleri, sağlığın iyileştirilmesinin yanı sıra kısa ve uzun vadeli kardiyovasküler hastalık riskini azaltmada kritik öneme sahiptir.

Gelecekteki Gebelikler için Planlama Yapılması

Preeklampsi öyküsü olan kadınların sonraki gebeliklerinde preeklampsi gelişme riski daha yüksektir. Gebe kalmadan önce, bu kadınlar hamilelikleri sırasında mevcut durum ve riskleri en iyi nasıl yöneteceklerini bilmek için deneyimli bir sağlık ekibine danışmalıdır. Gebe kalmadan önce kullanılan ilaçlarda ayarlamalar önerilebilir. Anneler ilaçları kendi başlarına azaltmamalı veya bırakmamalıdır.

Kalıtsal veya edinilmiş olsun, kan hastalıkları olan kadınlar hamilelik sırasında ciddi sorunlar yaşayabilirler. Gebelik, kanın damar içinde pıhtılaşma eğilimini artırır ve pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda doğum sırasında aşırı kanama riski artabilir. Hamilelikte demir ve folik asit ihtiyacı da artar, bu durum anemi ve diğer kan hastalıklarını komplike edebilir.

Gebelik ve Hematoloji Başlıkları

Hematolojik Hastalık Tipleri

Önceden var olan veya hamilelik sırasında ortaya çıkan hematolojik durumlar şunları içerebilir:

Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları

•    Hemofili A, B ve C
•    Von Willebrand hastalığı
•    İdiyopatik trombositopenik purpura (ITP)
•    Diğer faktör eksiklikleri ve trombosit bozuklukları

Pıhtılaşma bozuklukları

•    Faktör V Leiden
•    Protrombin gen mutasyonu
•    Protein C ve S eksiklikleri
•    Antifosfolipid antikorları
•    Antitrombin III eksikliği
•    Diğer bozukluklar

Anemi (kansızlık)

•    Orak hücre hastalığı veya talasemiler gibi hemoglobinopatiler
•    Demir eksikliği anemisi
•    Kronik hastalık anemisi
•    Kemik iliği bozuklukları

Hematolojik Durumlar ve Gebelik İçin İdeal Bakım

Kan hastalığı olan kadınlar, özel gebelik takibi gerektirir. Gebelik hormonları birçok hematolojik durumu etkileyerek pıhtılaşma riskinin artmasına neden olur. Bazı koşullarda, doğum sırasında kanama normalden fazla olabilir. Bu grup kadınlarda, hamilelik sırasında ve sonrasında transfüzyon (kan nakli) veya kan testlerinin sık tekrarı gerekebilir. Güvenli doğum ancak, sıkı gözlem planlı takip ve disiplinler arası iş birliği gerçekleşebilir.

Yaygın hematolojik testler

Tam kan sayımı (CBC):

•    Beyaz kan hücresi sayımı (WBC)
•    Kırmızı kan hücresi sayımı (RBC)
•    Trombosit sayımı (PLT)
•    Hematokrit kırmızı kan hücresi hacmi (HCT)
•    Hemoglobin (kırmızı kan hücreleri içerisindeki oksijen taşıyan protein) konsantrasyonu (HB)
•    Beyaz kan hücre türlerinin yüzdelik olarak oranı
•    Kırmızı kan hücresi indeksleri (kansızlık nedenini teşhis etmeye yardımcı olmak için kırmızı kan hücrelerinin boyutu, şekli ve fiziksel özelliklerinin ölçülmesi)

Anemi, enfeksiyon hastalıklarının ve bazı kan kanserlerin tanısı, kan kaybı ve enfeksiyon durumunu izlemek için:

Protrombin zamanı (PT), Kısmi Tromboplastin Zamanı (PTT), Uluslararası Normalleştirilmiş Oran (INR)

Kanama ve pıhtılaşma bozukluklarını değerlendirmek ve antikoagülasyon (kanın pıhtılaşmasını önlemek veya geciktirmek) tedavisini izlemek için yapılan testlerdir.

Gebelik öncesi Planlama

Bilinen kan hastalığı olan kadınların, hamilelik öncesi Perinatolog görüşü alması, mevcut hastalık ve gebelik arasındaki etkileşimlerin yanı sıra bu durumun doğacak bebek açısından olası riskleri gibi konuları anlamalarına yardımcı olabilir. Bu konsültasyon, gebelikte hangi ilaçların güvenli olduğunu ve gebelik sonuçlarını optimize etmek için anne adayının ilaçlarının değiştirilip değiştirilmeyeceğini ele alacaktır. Hamilelik sırasında ve sonrasında anne ve bebeğin gözetimi ve yönetimi için bir plan geliştirilecektir. Genetik danışmanlık alma, kalıtsal kan bozukluğu olan kadınlar için, doğacak bebekte de aynı hastalığın oluşma riski hakkında önemli bilgiler sağlayabilir.

Gebelik Takibi

Anne adayının bireysel sağlık sorunlarının yanı sıra bebek için sürveyanın da ele alınacağı ayrıntılı bir doğum öncesi bakım planı oluşturulur. Perinatoji Uzmanı ve hematolog, sonuçları optimize etmek ve güvenli bir doğum planlamak için birlikte çalışacaktır. Bazı hastalar için antikoagülan (kan sulandırıcılar) kullanımı, bazıları kan testlerinin tekrarlanması veya transfüzyon (kan nakli) yapılması gerebilir. Aileler, doğacak bebeğin etkilenme riskini değerlendirmek için genetik danışmanlarla görüşebilir ve kan hastalıklarının komplike ettiği bazı gebeliklerde, bebek doğduktan sonra kan testleri yapılması gerekebilir.

Doğum ve Doğum Sonrası Bakım

Perinatoloji, hematoloji ve anesteziyoloji uzmanlarının dahil olduğu bir ekip tarafından kapsamlı bir doğum planı geliştirilecektir. Hematolojik bozukluğu olan annelerin doğum boyunca ve doğum sonrası dönemde yakından izlenmesi şarttır ve önceden yapılacak böyle planlama ile birçok komplikasyon önlenebilir.

Komplike hematolojik bozuklukların olduğu durumlarda anneler, bebekler ve aileler için en iyi sonuçları sağlamak için bir ekip olarak çalışıyoruz.

Perinatoloji ve Hematoloji

Jineart Kadın Sağlığında, Perinatoloji uzmanları, kan hastalıkları olan hastaların multidisipliner takibi için hematoloji uzmanlarıyla yenilikçi bir işbirliği oluşturdu. Ekip, anestezi uzmanları ve genetik danışmanlarla birlikte, gebelik öncesi konsültasyonların yanı sıra ileri doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım sağlar.

Randevu ve Lokasyon

Randevu oluşturmak veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen 444 64 58 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Akciğer rahatsızlığı olan kadınlar hamilelik sırasında ciddi sorunlar yaşayabilir. Hormonal değişiklikler, artan kan hacmi, daha yüksek pıhtılaşma riski ve fiziksel değişiklikler, önceden var olan akciğer koşullarını kötüleştirebilir ve yeni semptomlara neden olabilir.

Jineart Kadın Sağlığında (JKS), akciğer rahatsızlığı olan kadınlara, hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında oldukça özel bakım sağlıyoruz. Perinatoloji uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları, göğüs cerrahları, anestezistler ve hemşirelerden oluşan multidisipliner uzman ekibimiz, hem anne hem de bebek için en yüksek düzeyde bakım sağlamaya kendini adamıştır.

Gebelik ve Akciğer Hastalıkları Başlıkları

Önceden Var Olan Akciğer Sorunları

•    Astım
•    Kistik fibrozis
•    Pulmoner hipertansiyon
•    Ses teli disfonksiyonu
•    Sarkoidoz gibi diğer hastalıklar

Gebelikte Ortaya Çıkan Akciğer Sorunları

•    Astım
•    Pulmoner hipertansiyon
•    Pulmoner emboli

Akciğer Sorunu Olan Gebelerin İdeal Bakımı

Bilinen akciğer rahatsızlığı olan ve/veya önceki hamilelikleri sırasında akciğer sorunu yaşamış ve hamilelik planlayan kadınlar özel takip gerektirir. Bu durumlarda, Perinatoloji, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi dahil olmak üzere birden fazla disiplinden uzmanların oluşturduğu bir ekibin, hem annenin hem de bebeğin bakımıyla yakından ilgilenmesi çok önemlidir.

Gebelik öncesi Planlama

Akciğer rahatsızlığı olan kadınların, hamilelik sırasında ortaya çıkabilecek olası durumların nasıl yönetileceğinin planlaması, hamile kalmadan önce yapılmalıdır.

Gebe kalmadan önce ilaç ayarlamaları önerilebilir. Anneler ilaçları kendi başlarına azaltmamalı veya bırakmamalıdır.

Gebelik Takibi

Anne adayının bireysel sağlık sorunlarını ele alacak ayrıntılı bir doğum öncesi takip planı yapılır. Kullanılacak ilaçların seçimi ve dozlarının ayarlanması ideal olarak hamilelikten önce veya hamileliğin erken haftalarında yapılır. Annenin semptomları ve solunum fonksiyonunun, gebelik boyunca ekip tarafından dikkatle izlenmesi gerekir.

Yaklaşık 10 gebe kadından birini etkileyen astım, çocuk doğurma çağındaki kadınlarda görülen en yaygın akciğer rahatsızlıkları arasındadır. Gebelikte yaygın görülen rinit ve gastroözofageal reflü hastalığı (mide ekşimesi) astım semptomlarını tetikleyebilir.

Hamilelik sırasında, Multidisipliner ekip, anne adayının astım semptomlarının en iyi şekilde kontrol edilmesinde ve hastaneye yatmaya neden olabilecek astım alevlenmelerinden kaçınılmasına yardımcı olabilir. Genellikle, semptomların optimal kontrolünü sağlamak için hamilelik sırasında ilaçlar değiştirilir veya dozları arttırılır.

Doğum öncesi bakım ekibine ek olarak, obstetrik anestezistler doğum sürecinin önemli bir parçasıdır. Multidisipliner tıbbi ekip tarafından geliştirilen bir doğum planı, doğum sırasında ortaya çıkabilecek farklı senaryoları önceden tahmin etmelidir. Astım ve diğer akciğer rahatsızlıkları doğumdan sonra da şiddetlenebilir. Doğum sırasında ve doğum sonrası dönemde bakımın optimize edilmesinde uzmanlar arasındaki koordinasyon çok önemlidir.

Randevu ve Lokasyon

Randevu oluşturmak veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen 444 64 58 numaralı telefondan bizimle iletişime geçin.

İnflamatuar bağırsak hastalığı (İBH) veya başka gastrointestinal rahatsızlıkları olan kadınlar hamilelik sırasında zorluklarla karşılaşabilir. Dehidrasyon, vitamin eksiklikleri ve hamilelik sırasındaki fiziksel değişiklikler önceden var olan durumları kötüleştirebilir, yeni gastrointestinal semptomlar ortaya çıkarabilir ve anne ve bebek için risk oluşturabilir.

Jineart Kadın Sağlığında, hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında gastrointestinal ve inflamatuar bağırsak hastalığı gelişen kadınlar için son derece özel bakım sağlıyoruz. Perinatoloji (yüksek riskli gebelik) uzmanları, gastroenterologlar, kolorektal cerrahlar, beslenme uzmanları, anestezi uzmanları ve uzman hemşirelerin dahil olduğu multidisipliner uzman ekibimiz, hem anne hem de bebeği için en üst düzeyde bakım sağlamaya kendini adamıştır.

Gebelik ve Gastroenteroloji Ana Başlıkları

Önceden var olan ve hamilelik sırasında ortaya çıkan inflamatuar bağırsak hastalığı şunları içerebilir:

Hastalık Türleri:

Crohn hastalığı
Crohn hastalığı, sindirim sistemi boyunca kızarıklık, şişkinlik (iltihaplanma) ve yaralar şeklinde ortaya çıkar. Crohn hastalığı, yaşam boyunca alevlenmelerle seyreden, kronik bir hastalıktır. Çoğu durumda, ince bağırsağı, çoğunlukla ileum adı verilen alt kısmını tutar. Bazı durumlarda hem ince hem de kalın bağırsağı etkiler.

Ülseratif kolit
Ülseratif kolit, kalın bağırsağın ve rektumun kızarması, şişmesi veya iltihaplanması şeklinde ortaya çıkar. Çoğu durumda iltihap rektumda ve alt bağırsakta başlar ve tüm kolona kadar yayılır.

Diğer Gastrointestinal Durumlar
Gastrointestinal durumların diğer örnekleri arasında karaciğer hastalığı, gastroparezi ve döngüsel kusma sendromu bulunur.

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı ve Gebelik için İdeal Bakım

İnflamatuar bağırsak hastalığı olan veya başka gastrointestinal rahatsızlıkları olup hamilelik planlayan ve hamilelik sırasında semptom geliştiren kadınlar özel bakım gerektirir. Bu durumlarda, perinatoloji, gastroenteroloji, gastrointestinal cerrahi, beslenme uzmanının dahil olduğu birden fazla disiplinden oluşan ekibinin hem annenin hem de bebeğin bakımıyla yakından ilgilenmesi çok önemlidir.

Gebelik öncesi Planlama

Crohn hastalığı, ülseratif kolit veya başka bir gastrointestinal hastalık nedeni ile  önceden cerrahi tedavi geçmişi olan hastalar da dahil olmak üzere önceden tanı almış inflamatuar bağırsak hastalığı olan kadınlar, bu durumların hamilelik sırasında en iyi nasıl yönetileceğini hamilelik öncesinde sağlık ekibiyle planlamalıdır.

Genellikle hamilelik öncesi ilaç tedavisi, vitamin takviyesi ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilir. Ayrıca, hamile kalmadan önce en az üç ay inflamatuar bağırsak hastalığı alevlenmesi olmaması tavsiye. Anneler ilaçları kendi başlarına azaltmamalı veya bırakmamalıdır. Bu hastalarda doğurganlığın azalması yaygın olduğundan, üç aylık başarısız gebelik denemesinden sonra infertilite tedavisi önerilebilir.

Doğum öncesi bakım (gebelik takibi)

Ayrıntılı bir doğum öncesi bakım planı annenin bireysel sağlık sorunlarını ele almalıdır. İlaç tedavisi ideal olarak hamilelik öncesinde veya erken haftalarda başlatılır. Hamilelik boyunca, semptomlarının izlenmesi ve alevlenmelerin hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesi gerekir.

Doğum ve Doğum Sonrası Bakım

Perinatoloji, gastroenteroloji, gastrointestinal cerrahi ve anestezi uzmanlarından oluşan multidisipliner ekip tarafından, bireysel bir doğum planı geliştirilmelidir. Şiddetli Crohn, ülseratif kolit ve diğer gastrointestinal rahatsızlıkların tedavisi için cerrahi geçiren kadınların doğumlarında deneyimli cerrahi ve tıbbi ekiplerin hazır bulunması gerekebilir.

Crohn, ülseratif kolit ve diğer gastrointestinal rahatsızlıklar ile ilgili semptomlar doğumdan sonra şiddetlenebilir ve inflamatuar bağırsak hastalığı alevlenmeleri olabilir. Bu durum genellikle, stres ve emzirme endişesi nedeniyle doğumdan sonra ilaçlarını bırakan hastalarda görülür. Ekip, doğumdan ve hastaneden taburcu olduktan sonra anne ve bebek için doğum sonrası bakım sağlayıcılarla koordinasyon sağlar.
 

Hamilelik ve Diyabet

Hamilelik sırasında diyabet gelişen kadınlar (gestasyonel diyabet) ve hamilelikten önce tip 1 veya tip 2 diyabet tanısı konmuş kadınlar (pregestasyonel diyabet) bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Hamilelikte diyabet, hamilelik sırasında ve doğumdan sonra anne ve bebek için ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir, ancak doğru yönetim bu komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Jineart Kadın Sağlığında (JKS), diyabetli kadınlar için hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında çok özel bakım sağlıyoruz. Perinatoloji (yüksek riskli gebelik) uzmanları, endokrinologlar, hemşire uygulayıcıları, beslenme uzmanları ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibimiz, hamile kadınlar ve bebekleri için en üst düzeyde bakım sağlamaya ve sağlıklı sonuçlar elde etmeye kendini adamıştır.

Diyabet, gebelik sırasında nasıl yönetebilir?

Gebelikte Diyabet Programı, hamilelik döneminde tespit edilen yada hamilelik öncesi tanı konmuş tip 1 ve tip 2 diyabetli hastaların yönetimidir. Programın amacı, hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında kapsamlı bir bakım sağlamaktır. Hamilelik sırasında bakıma ek olarak, tip 1 veya tip 2 diyabetli kadınların gebeliğe iyi bilgilendirilmiş ve olabildiğince sağlıklı girmesini sağlamak için perinatoloji ve endokrinoloji uzmanları gebelik öncesi danışmanlık hizmeti vermektedir.

Diyabetim varsa, hamileliğe hazırlanmak için ne yapmalıyım?

Tip 1 veya tip 2 diyabetiniz var ve hamile kalmayı düşünüyorsanız, sağlıklı bir hamilelik süreci için birinci basamak hekiminiz, perinatoloji uzmanınız ve endokrinologunuzla iletişime geçmenizi öneririz. Atılacak başlıca adımlar; ilaç rejimi, egzersiz ve diyet ile kan şekeri düzeyinizi hamilelik için güvenli sınırlarda tutmak, gelişebilecek komplikasyonları veya eşlik eden hastalıkları (örneğin hipotiroidizm veya yüksek tansiyon) kontrol altına almaktır. 

Şeker hastalığım varsa doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakımım nasıl olacak?

 

GESTASYONEL DİYABET

Gestasyonel diyabet, hamilelik sırasında gelişen yada tespit edilen diyabettir. Genellikle hamileliğin ikinci yarısında, plasenta hormonlarındaki bir artış, kanda yüksek glikoz seviyelerine neden olabilecek artan insülin direncine yol açtığında ortaya çıkar. Gebeliklerin yaklaşık yüzde beş ila sekizinde gestasyonel diyabet gelişir.

Gebelik Diyabeti Programında, gestasyonel diyabet teşhisi konan kadınlar, kan şekerlerini nasıl kontrol edecekleri de dahil olmak üzere temel diyabet bakımı konusunda eğitim alırlar. Ayrıca ilk ziyaretlerinde bir beslenme uzmanı tarafından değerlendirilirler. Daha yoğun tedaviye ihtiyaç duyan gestasyonel diyabetli kadınlar, ilaç tedavisine ihtiyaç duymaları veya gestasyonel diyabetlerini zorlaştıran başka tıbbi durumları varsa bir endokrinolog tarafından değerlendirilirler. Kadınlar genellikle kan şekeri düzeylerine, beslenme veya sosyal hizmet desteği ihtiyacına bağlı olarak her iki ila dört haftada bir değerlendirilirler.

Doğumdan önce anne adayları ile doğum sonrası diyabet taraması, diyabetin önlenmesi için stratejiler geliştirir ve birinci basamak sağlık hizmetlerine geçişi planlarız. 

Gestasyonel diyabet teşhisi almışsanız, muhtemelen bunun sizin ve bebeğiniz için ne anlama geldiği hakkında birçok sorunuz vardır. Perinatoloji ve endokrinoloji uzmanlarımız, gestasyonel diyabet hakkında en sık sorulan soruları yanıtlamıştır. 

HAMİLELİK ÖNCESİ DİYABET - TİP 1 VE TİP 2

Tip 1 ve tip 2 diyabetli kadınlar, kan şekerinin kontrolü, diyet ve egzersiz konularında rehberlik almak ve diyabet veya endokrinle ilişkili olabilecek diğer sağlık sorunlarının yönetilmesi için gebeliğin ilk üç aylık döneminde endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilirler. Birinci ve ikinci üç aylık dönemde hamileliğinizi takip etmek için her iki ila dört haftada perinatoloji uzmanlarımızı da göreceksiniz.

Üçüncü üç aylık dönemde, perinatoloji ve endokrinoloji uzmanları tarafından  aynı gün değerlendirileceksiniz. Perinatoloji ve endokrinoloji ekibi, doğumunuza kadar diyabetinizi yönetmek için sizinle ve ailenizle çok yakın işbirliği içinde çalışır ve doğumdan sonra hastanede kaldığınız süre boyunca sizinle iletişim kurmaya devam eder.

Doğumdan önceki son randevuda ekibimiz doğum öncesi diyabet yönetimi ve doğum sonrası diyabet taraması ve tekrarının önlenmesi konularını gözden geçirecektir. Ekibimiz, birinci basamak hekiminizle veya kadın doğum uzmanınızla ile iletişim kurarak mevcut durum hakkında bilgilendirme yapar ve gerekirse bir endokrinolog ile takibe devamı önerebilir.

Doğumdan iki ve altı hafta sonra, perinatoloji ve endokrinoloji uzmanlarımızdan randevu alacaksınız. Bu süre zarfında aile planlaması (doğum kontrolü) danışmanlığının da dahil doğum sonrası bakım hizmeti alacaksınız. Sonra takip için birinci basamak hekiminize, kadın doğum uzmanınıza veya hamilelik öncesi endokrinoloji uzmanınıza yönlendirileceksiniz. Endokrin takibine ihtiyaç duyulursa, doğum sonrası bakımın devam etmesi ve tekrar hamile kalmayı planlayan kadınlara gebelik öncesi bakımı için Gebelik ve Diyabet Programı ekibimiz ile randevu planlayabilirsiniz.

Hamileliğim sırasında diyabetimi yönetmek için kimlerle çalışacağım?

Diyabet Gebelik Programında, perinatoloji, endokrinoloji ve beslenme uzmanlarımız, tip 1, tip 2 ve gestasyonel diyabetli kadınların hamilelik süreçlerinin sağlıklı devam etmesini sağlamak için birlikte çalışırlar.
Uzmanlarımız ayrıca hem doğum öncesi konsültasyon hem de doğum sonrası yönetim için hazırdır.

Diyet, egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri ve gerekirse ilaç tedavisi kombinasyonu ile hamilelik sırasında kan şekeri kontrolünün sağlanmasına konuları üzerinde çalışılır. Ekibimiz, uzun süreli bakıma başarılı bir geçişi sağlamak ve her hastanın bireysel ihtiyaçlarına odaklanmak için birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla yakın bir şekilde çalışır. Gebelikte Diyabet Programı, birden fazla uzmanla randevu alması gereken kadınlar için kolay erişim sağlar. Gebelik Diyabeti Programımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Nasıl randevu alabilirim veya size nasıl ulaşabilirim?

Randevu almak veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen 444 64 58'i arayarak bize ulaşabilirsiniz.

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE veya lupus), Romatoid Artrit (RA), Psoriatik Artrit, Vaskülit, Antifosfolipid Sendromunun da dahil olduğu romatizmal hastalıkları olan kadınlar, hamilelik sırasında bir takım sorun ve zorluklarla karşı karşıya kalabilirler.

Hamilelik döneminde, RA gibi bazı romatizmal hastalıkların semptomlarında azalma izlenirken, SLE gibi diğer bozuklukların alevlenme olasılığı daha yüksektir. Dahası, hamileliğin kendisi eklem ağrısı ve romatolojik bozuklukları taklit eden yorgunluk belirtilerine neden olabilir. SLE ve bazı durumlarda RA olan kadınlar, preeklampsi, erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebekler gibi gebelik komplikasyonları açısından daha büyük risk altındadır.

Ayrıca, romatizmal hastalıkları tedavi etmek için geleneksel olarak kullanılan ilaçların çoğunun hamilelikte sakıncalı olması, bu hastaların yönetimini zorlaştırabilir.

Jineart Kadın Sağlığında (JKS), romatizmal hastalığı olan kadınlara hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında oldukça özel bakım uygulanır. Perinatoloji (yüksek riskli gebelik) uzmanları, romatologlar, nefrologlar, anestezistler ve uzman hemşirelerden oluşan ekibimiz, hem anne hem de bebeği için en yüksek düzeyde bakım sağlamaya kendini adamıştır. Ayrıca, infertilite ve sorunlu gebelik riski arttığı için, antifosfolipid antikorları ve antinükleer antikorlar dahil olmak üzere oto antikor anormallikleri olan kadınların değerlendirmesini de yapıyoruz.

Romatizmal Hastalık Tipleri

Önceden var olan veya hamilelik sırasında tespit edilen romatizmal hastalıklar şunları içerebilir:

•    Lupus (SLE)
•    Romatoid artrit (RA)
•    Antifosfolipid Sendromu (AFS)
•    ANA anormallikleri gibi diğer durumlar

Romatolojik Hastalıklar ve Gebelikte İdeal Bakım

Önceden romatizmal hastalığı olan ve hamilelik planlayan kadınlar ve bu bozuklukların hamilelik sırasında geliştiği anne adayları için, hem Perinatoloji (yüksek riskli gebelik) hem de romatoloji uzmanının dahil olduğu özel bakım gerektirir. Altta yatan romatolojik bozukluğa ve semptomların ciddiyetine bağlı olarak, nefroloji, kardiyoloji ve nöroloji gibi diğer disiplinler de hem anne adayı hem de doğacak bebeğin bakımıyla yakından ilgilenebilir.

Oto antikorların Değerlendirilmesi

Antifosfolipid antikorları ve antinükleer antikorlar dahil olmak üzere oto antikor anormallikleri olan kadınlar, artmış infertilite ve sorunlu gebelik riski nedeni ile detaylı olarak değerlendirilmelidir.

Gebelik öncesi Planlama

Bilinen romatizmal hastalığı olan kadınlarda, hamilelik sırasında koşulların en iyi şekilde nasıl yönetileceğinin planlaması hamile kalmadan önce yapılmalıdır. Doğacak bebeğe yönelik riskleri azaltmaya yardımcı olmak için vitamin, besin takviyesi ve ilaç ayarlamaları genellikle gebe kalmadan önce önerilir. Anne adayı kendi başına ilaçları azaltmamalı veya kesmemelidir.

Doğum ve Doğum Sonrası Bakım

Perinatoloji, romatoloji ve anesteziyoloji uzmanlarından oluşan multidisipliner ekip tarafından bireysel bir doğum planı geliştirilecektir. Romatizmal hastalıklarla ilgili semptomlar doğumdan sonra kötüleşebilir ve alevlenmeler meydana gelebilir. Doğumdan ve hastaneden taburcu olduktan sonra anne ve bebek için doğum sonrası bakım koordine edilmelidir.

Perinatoloji ve Romatizmal Hastalıklar

Jineart Kadın Sağlığında, Perinatoloji ve romatoloji uzmanları, romatizmal hastalıkları olan kadınlara hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında oldukça özel bakım sağlamak için yenilikçi bir işbirliği oluşturdu. Perinatoloji ve romatologlara ek olarak, hepsi hem anne hem de bebeği için en üst düzeyde bakım sağlamaya adanmış multidisipliner ekibimiz, nefrologlar, anestezistler, uzman hemşireler ve sosyal hizmet uzmanlarını da içerir.

Randevu ve Lokasyon

Randevu oluşturmak veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen 444 64 58 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Hamilelikteki hormonal dalgalanmalar, beslenme, egzersiz ve uyku düzeni değişiklikleri önceden var olan psikiyatrik durumu kötüleştirebilir ve yeni semptomlar ortaya çıkarabilir. Riskli gebeliklerde artmış stres, kaygı ve depresyona yol açabilir. Ek olarak, gebelik sosyal ilişkilerde büyük değişimlerin olduğu bir dönemdir ve bu durum duygusal semptomların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.

Jineart Kadın Sağlığında (JKS), hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında psikiyatrik bozukluğu olan kadınlar için son derece uzmanlaşmış bakım sağlanır. Perinatoloji (yüksek riskli gebelik) uzmanları, psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve hemşirelerden oluşan multidisipliner uzman ekibimiz, hem anne adayı hem de doğacak bebeği için en yüksek düzeyde bakım sağlamaya adanmıştır.

Önceden Var Olan Psikiyatrik Durumlar

•    Anksiyete (kaygı)
•    Depresyon
•    Bipolar bozukluk
•    Şizofreni
•    Önceki gebeliğin kaybı veya travmatik doğuma verilen tepkiler
•    Yeme bozuklukları ve madde bağımlılığı gibi diğer sorunlar

Gebelikte ve/veya Doğum Sonrasında Ortaya Çıkan Nörolojik Durumlar

•    Anksiyete (kaygı)
•    Depresyon
•    Psikoz
•    Hamilelik, gebelik komplikasyonları veya gebelik kaybına verilen reaksiyonlar
•    Diğer sorunlar

Psikiyatrik Durumlar ve Gebelik İçin İdeal Bakım

Tedavi edilmeyen psikiyatrik hastalık anne adayı ve doğacak bebeği için risk oluşturabilir. Önceden var olan psikiyatrik rahatsızlığı olan ve hamilelik planlayan kadınlar ve hamilelik sırasında psikiyatrik sorunlar gelişen kadınlar özel bakıma ihtiyaç duyar. Bu durumlarda, Perinatoloji, psikiyatri, psikoloji ve sosyal hizmet umanı dahil olmak üzere farklı disiplinlerden oluşan bir ekibin hem anne adayının hem de doğacak bebeğinin bakımıyla yakından ilgilenmesi çok önemlidir.

Gebelik öncesi Planlama

Bilinen psikiyatrik rahatsızlığı olan kadınlar için, hamilelik sırasında koşulların en iyi nasıl yönetileceği, hamile kalmadan önce planlanmalıdır. Hamile kalmadan önce ilaç, davranışsal terapiler ve yaşam tarzı değişikliği önerileri ile psikiyatrik semptomların şiddetlenmesi veya tekrarlaması önlenebilir. Ayrıca, hamilelik döneminde kullanılacak ilaçların olası risk ve faydaları hakkında bilgilendirme yapılıp, hem kendisi hem de doğacak bebeği için neyin en uygun olduğuna anne adayı ile birlikte karar verilir. Anne adayı ilaçları kendi başına azaltmamalı veya bırakmamalıdır.

Gebelik Takibi

Ayrıntılı bir doğum öncesi bakım planı ile anne adayının bireysel sağlık sorunları ele alınmalıdır. İdeal olarak, ilaç ayarlamaları ve planlaması hamilelikten önce veya erken haftalarda başlatılır. Anne adayının semptomları, hamilelik boyunca ekip tarafından dikkatle izlenmelidir.

Depresyon genellikle kadınları hamilelik sırasında ve doğum sonrası dönemde etkiler. Yaklaşık sekiz kadından biri perinatal depresyona girer. Ne yazık ki, perinatal depresyon genellikle gözden kaçırılır. Depresyon taraması, hem depresyon öyküsü olan hem de olmayan kadınlarda hamilelik boyunca yapılmalıdır.

Doğum ve Doğum Sonrası Bakım

Depresyon riski doğum sonrası dönemde daha yüksektir. Doğum sonrası dönemde, psiko sosyal destek ve ilaç kullanımı ile anne ve aile sağlığı optimize edilebilir.

Randevu ve Lokasyon

Randevu oluşturmak veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen 444 64 58 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Hamilelik sırasında kanser tanısı konan kadınlar ve hamilelikten önce kanser tedavisi gören kadınlar, sorun ve zorluklarla karşı karşıyadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 3,000 kadından birine hamilelik sırasında meme kanseri teşhisi konmaktadır. Çocuk doğurma çağındaki kadınlar arasındaki diğer yaygın kanserler arasında tiroid kanseri, kan kanserleri ve akciğer kanseri bulunur.

Jineart Kadın Sağlığında, hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında her türden kanserli kadınlara son derece uzmanlaşmış bakım sağlıyoruz. Perinatoloji (yüksek riskli hamilelik) uzmanları, onkologlar, cerrahlar, anestezistler ve uzman hemşirelerden oluşan multidisipliner uzman ekibimiz, hamile kadınlar ve bebekleri için en yüksek düzeyde bakım ve sağlıklı sonuçlar elde etmeye kendini adamıştır.

DOĞURGANLIĞIN KORUNMASI SEÇENEKLERİ

Yumurta veya embriyo dondurma, kanser hastaları için doğurganlığın korunması seçenekleridir. Kısırlıkla sonuçlanabilecek kanser tedavilerine başlamaya hazırlanan genç kadınlar, doğurganlığın korunması konusunda danışmanlık almalıdır.

Onkoloji ve Gebelik İçin İdeal Bakım

Kanser öyküsü olan ve hamilelik planlayan kadınlar ve hamilelik sırasında kanser teşhisi konan kadınlar özel bakım gerektirir. Bu durumlarda, perinatoloji, onkoloji, anesteziyoloji ve diğer uzmanlık alanları dahil olmak üzere değişik branşlardan uzmanların oluşturduğu bir ekibin hem anne adayının hem de bebeğin bakımıyla yakından ilgilenmesi çok önemlidir.

Gebelik öncesi Planlama

Çocukluk çağı kanserleri de dahil olmak üzere, daha önce kanser tedavisi görmüş kadınlarda, olası hamilelik durumunda risklerin en iyi şekilde nasıl yönetileceği, hamilelik öncesinde planlanmalıdır. Kemoterapi, radyasyon tedavisi ve diğer bazı tıbbi tedaviler, hamilelikten yıllar önce yapılmış olsa bile, anne adayı ve bebeği bazı komplikasyonlar açısından artmış risk grubuna sokabilir. Kısırlıkla sonuçlanabilecek kanser tedavilerine başlamaya hazırlanan genç kadınlar, doğurganlığın korunması konusunda danışmanlık almalıdır.

Anne adayının tiroid, akciğer, kalp ve diğer organ fonksiyonları hamilelik öncesi değerlendirilmelidir. Kanserin nüksetmesini önlemek için tasarlananlar da dahil mevcut ilaçların gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi de hamilelikten önce yapılmalıdır. Anne adayları ilaçları kendi başlarına azaltmamalı veya bırakmamalıdır. Kanser nüksetmesi ihtimaline karşı bazı görüntüleme teknikleri kullanılabilir.

Gebelik Takibi

Kanser türüne ve tanının hamileliğin hangi haftasında konduğuna bağlı olarak multidisipliner ekip tarafından kişiselleştirilmiş bir doğum öncesi bakım planı geliştirilir. Tedavi stratejileri, bebek için riskleri en aza indirirken kanseri etkili bir şekilde ele almaya yönelik tasarlanacaktır.

Hem anne adayının hem de bebeğin durumu, kanser tedavisi ve hamilelik boyunca dikkatlice izlenmeli ve yönetilmelidir. Annenin Perinatoloji uzmanı ve onkoloji uzmanı ile yakın işbirliği çok önemlidir.

Doğum ve Doğum Sonrası Bakım

Perinatoloji, onkoloji ve anesteziyoloji uzmanlarının olduğu multidisipliner tıbbi ekip tarafından bireysel bir doğum planı geliştirilecektir. Tedavilerin zamanlaması beklenen doğum tarihi dikkate alınarak yapılacaktır. Ekip ayrıca doğumdan ve hastaneden taburcu olduktan sonra anne ve bebek için doğum sonrası bakımı da koordine edecektir.

Randevu ve Lokasyon

Randevu oluşturmak veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen 444 64 58 numaralı telefondan bizimle iletişime geçin.

Hamilelik sırasında epilepsi ve multipl skleroz gibi nörolojik durumlar ciddi sorunlar oluşturabilir. Hormonlardaki değişiklikler, artan kan hacmi, uyku düzeni değişiklikleri ve pıhtılaşma riskinin hamilelik sırasında daha da artması, önceden var olan nörolojik koşulları kötüleştirebilir yada yeni nörolojik semptomlar ortaya çıkarabilir.

Jineart Kadın Sağlığında (JKS), nörolojik rahatsızlıkları olan kadınlara hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında oldukça özel bakım sağlıyoruz. Perinatoloji (yüksek riskli gebelik) uzmanları, nörologlar, beyin cerrahları, nöro radyologlar, anestezistler ve uzman hemşirelerden oluşan multidisipliner uzman ekibimiz, hem anne hem de bebek için en üst düzeyde bakım sunmaya kendini adamıştır.

Gebelik ve Nöroloji Başlıkları

Önceden Var Olan Nörolojik Durumlar

•    Epilepsi
•    Migren
•    Multipl Skleroz
•    Nöromüsküler (kas – sinir) hastalıklar
•    Omurga hastalığı

Gebelikte Ortaya Çıkan Nörolojik Durumlar

•    Baş ağrısı
•    Periferik nöropati
•    Nöbetler
•    Uyku bozuklukları
•    İnme

Nörolojik Durumlar ve Gebelik İçin İdeal Bakım

Bilinen nörolojik rahatsızlığı olan ve/veya önceki hamilelikleri sırasında nörolojik sorun yaşamış ve hamilelik planlayan kadınlar özel takip gerektirir. Bu durumlarda, Perinatoloji, nöroloji, nöroşirurji (beyin ve sinir cerrahisi) ve diğer uzmanlıklar dahil olmak üzere birden fazla disiplinden uzmanların oluşturduğu bir ekibin, hem annenin hem de bebeğin bakımıyla yakından ilgilenmesi çok önemlidir.

Gebelik öncesi Planlama

Önceden var olan nörolojik rahatsızlığı olan kadınlar için, hamilelik sırasında koşulların en iyi şekilde nasıl yönetileceğini anlamak için tıbbi ekip ile planlama, gebe kalmadan önce başlamalıdır. Hamilelik sırasında bebeğe yönelik riskleri azaltmaya yardımcı olmak için genellikle gebe kalmadan önce besin takviyesi ve ilaç ayarlamaları önerilir. Anne adayı kendi başına ilaçları azaltmamalı veya kesmemelidir.

Gebelik Takibi

Annenin bireysel sağlık sorunlarını ele almak için ayrıntılı bir doğum öncesi bakım planı geliştirilir. İdeal olarak, ilaç ayarlamaları ve planlaması hamilelikten önce veya erken haftalarda başlar. Annenin nörolojik semptomları ve bebeğin büyümesi ve gelişmesi, gebelik boyunca ekip tarafından dikkatle izlenmelidir.

Epilepsi ve diğer nöbet bozuklukları, hamilelikte daha sık görülen nörolojik durumlar arasındadır. Hamilelik sırasında nöbetler, oksijenasyonun azalması ve düşme veya diğer kazalardan kaynaklanan yaralanma risklerinin artmasıyla hem anne hem de bebek için risk oluşturur. Gerekli olan en düşük ilaç dozu ile ideal nöbet kontrolü çok önemlidir.

Doğum ve Doğum Sonrası Bakım

Doğum öncesi bakım ekibine ek olarak, obstetrik anestezistler doğum sürecinin önemli bir parçasıdır. Epilepsi ve diğer nörolojik rahatsızlıkları olan kadınlar doğal doğum için uygun olabilirken, multidisipliner ekip tarafından geliştirilen bir doğum planı, doğum sırasında gelişebilecek olası acil durumları ön görerek önlem alabilir. Nöbetler, multipl skleroz (MS) ile ilişkili alevlenmeler ve migren gibi nörolojik semptomlar doğumdan sonra artabilir. Doğumdan ve hastaneden taburcu olduktan sonra anne ve bebek için doğum sonrası bakım koordine edilmelidir. Epilepsi anaminezi olan annelere, bir nöbet durumunda güvenliği sağlamak için banyo yapmak ve bebeği değiştirmek gibi bebeklerine bakarken kullanacakları kılavuzlar hakkında da bilgi verilmelidir.

Perinatoloji ve Kadın Nörolojisi

Jineart Kadın Sağlığı Perinatoloji uzmanları, nörolojik rahatsızlıkları olan kadınlara hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında sorunsuz bakım sağlamak için Jineart doğumlarının gerçekleştiği çeşitli hastanelerdeki uzmanlarla yakın işbirliği yapmaktadır. Kadın Nörolojisi Programı, nörologları, nöro radyologları, beyin cerrahlarını ve diğer uzmanları bir araya getiren benzersiz bir disiplinler arası ve bölümler arası nöroloji programıdır.

Kadın Nörolojisi Programı tıbbi değerlendirme, tanı, tedavi ve bakımın uygulanmasında cinsiyet farklılıklarına odaklanır. Ekip, hamilelik ve menopoz da dahil olmak üzere bir kadının yaşamı boyunca hormonsal ve üremeyle ilgili değişikliklerin yanı sıra oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) ve yardımcı üreme tekniklerinin nörolojik sağlığı ve mevcut hastalığı nasıl etkilediğini değerlendirir. Program, nörolojik hastalığı olan kadınlara özgü konularda farkındalık yaratıyor ve nörolojik hastalıkta cinsiyet farklılıklarını inceleyen araştırma ve işbirlikleri geliştiriyor.

Randevu ve Lokasyon

Randevu oluşturmak veya hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen 444 64 58 numaralı telefondan bizimle iletişime geçin.SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

Annelik yolculuğunuz boyunca merak ettikleriniz, bebeğinizin doğum öncesi, doğum esnasındaki sağlığı ve çok daha fazlası hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.Site by  Black Cap Media.